Logo

Wrocław, pl. Muzealny 12/4
tel.: 71 346 06 93

 
Logo

EPU
Kancelaria obsługuje wnioski składane w systemie Elektronicznego Postępowania Upominawczego (EPU)
www.e-sad.gov.pl

CEPIK
Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców (CEPiK) – kancelaria korzysta z systemu informatycznego obejmującego centralną bazę danych zawierającą dane i informacje o pojazdach, ich właścicielach i posiadaczach a także osobach posiadających wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym.

OGNIVO
Kancelaria korzysta z elektronicznego dostępu do systemu OGNIVO. Dostęp do systemu OGNIVO umożliwia elektroniczną wymianę informacji pomiędzy komornikiem sądowym a bankami, dotyczącą poszukiwania rachunków bankowych dłużników. Lista banków, które uczestniczą w zakresie elektronicznych zapytań o rachunki bankowe dłużników obejmuje 27 banków komercyjnych oraz 154 banki spółdzielcze z całej Polski.

EKS-ZUS
Kancelaria posiada dostęp do obsługi modułu przeznaczonego do wysyłania zapytań ZUS-EKS poprzez Zakład Ubezpieczeń Społecznych „Platformy Usług Elektronicznych".

EKW
Elektroniczne Księgi Wieczyste (EKW) – kancelaria korzysta z systemu informatycznego obejmującego bazę danych zawierającą dane o nieruchomościach i ich właścicielach. Ewidencja ta prowadzona jest w systemie teleinformatycznym.