Logo

Wrocław, pl. Muzealny 12/4
tel.: 71 346 06 93

 
Logo

Warunkiem przeprowadzenia egzekucji przez komornika jest dostarczenie przez wierzyciela oryginału tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności oraz dostarczenie odpowiedniego wniosku egzekucyjnego.

Formularz urzędowy wniosku o wszczęcie egzekucji i skargi na czynności komornika pobrać można ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości: Wniosek o wszczęcie egzekucji nie musi być złożony na urzędowym formularzu.

Przykładowe wzory wniosków

Wniosek o wszczęcie egzekucji innych należności (KM) (GKM)

Wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych (KMP)